Hoạt động công ty
Thị trường bất động sản
Tài chính chứng khoán
Các hoạt động Đoàn thể
Sản phẩm Kinh doanh
HOẠT ĐỘNG CÔNG TY
Metro Tower thi công xong sàn tầng 6, Cao Ốc Xanh tiếp tục triển khai hoàn thiện
Khởi công giai đoạn hoàn thiện dự án Cao Ốc Xanh
Metro Tower hoàn thành sàn tầng 3, Green Building chính thức khởi động trở lại
Dự án Metro Tower đã khởi động trở lại
CIC8 tổ chức thành công Hội nghị khách hàng Block C - Cao Ốc Xanh
 
TÀI CHÍNH CHỨNG KHOÁN
  • DỰ ÁN ĐẦU TƯ
     
    Chung cư Cao tầng Metro Tower
    Chung cư Hưng An Phúc - Hưng Phú Gia
    LIÊN KẾT CÔNG TY CON