Hoạt động công ty
Thị trường bất động sản
Tài chính chứng khoán
Các hoạt động Đoàn thể
Sản phẩm Kinh doanh
HOẠT ĐỘNG CÔNG TY
CIC8 tổ chức thành công Đại hội Cổ đông thường niên năm 2014
Thông báo V/v tổ chức Đại hội đồng CĐ thường niên năm 2014 (lần 2)
BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2014 (lần 1)
CIC8 bàn giao căn hộ Block C cho những khách hàng đầu tiên
Thông báo V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 10 năm 2014
 
TÀI CHÍNH CHỨNG KHOÁN
  • DỰ ÁN ĐẦU TƯ
     
    Chung cư Cao tầng Metro Tower
    Chung cư Hưng An Phúc - Hưng Phú Gia
    LIÊN KẾT CÔNG TY CON