Hoạt động công ty
Thị trường bất động sản
Tài chính chứng khoán
Các hoạt động Đoàn thể
Sản phẩm Kinh doanh
HOẠT ĐỘNG CÔNG TY
Dự án Metro Tower đã khởi động trở lại
CIC8 tổ chức thành công Hội nghị khách hàng Block C - Cao Ốc Xanh
CIC8 tổ chức thành công Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên lần 9
Thông báo: V/v Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 9
CIC8 đã hoàn thành toàn bộ sàn hầm 1 của Metro Tower
 
TÀI CHÍNH CHỨNG KHOÁN
  • DỰ ÁN ĐẦU TƯ
     
    Chung cư Cao tầng Metro Tower
    Chung cư Hưng An Phúc - Hưng Phú Gia
    LIÊN KẾT CÔNG TY CON