Hoạt động công ty
Thị trường bất động sản
Tài chính chứng khoán
Các hoạt động Đoàn thể
Sản phẩm Kinh doanh
HOẠT ĐỘNG CÔNG TY
CIC8 bàn giao căn hộ Block C cho những khách hàng đầu tiên
Thông báo V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 10 năm 2014
Chúc mừng dự án Cao Ốc Xanh cất nóc Block C.
Metro Tower thi công xong sàn tầng 6, Cao Ốc Xanh tiếp tục triển khai hoàn thiện
Khởi công giai đoạn hoàn thiện dự án Cao Ốc Xanh
 
TÀI CHÍNH CHỨNG KHOÁN
  • DỰ ÁN ĐẦU TƯ
     
    Chung cư Cao tầng Metro Tower
    Chung cư Hưng An Phúc - Hưng Phú Gia
    LIÊN KẾT CÔNG TY CON